ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี และประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี และประพฤติมิชอบ

11 Dec 2021 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 0

คณะไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ระหว่าง 1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)